Kreatywne i konstruktywne spoty reklamowe

Kreatywne i konstruktywne spoty reklamowe - Filmy reklamowe

Spoty reklamowe można spotkać praktycznie wszędzie, w telewizji, kinie, a nawet w internecie. Zasadniczym celem tych przedsięwzięć się zwrócenie uwagi potencjalnego odbiorcy na konkretne elementy w zakresie szeroko rozumianej treści, aczkolwiek wielu odbiorców zwraca także uwagę na ogólny artyzm i wymowę reklamy, traktowanej w tym przypadku jako swoiste dzieło sztuki. Przykładem obrazującym tę kwestię mogą być filmy o charakterze reklamowym, zarówno tradycyjne, jak i wykorzystujące możliwości animacyjne. Oczywisty jest fakt, iż bazą wyjściową w tym przypadku stanowi autor reklamy, nie mniej jednak w przypadku rozwiązań filmowych równie ważną rolę odgrywają szeroko rozumiani aktorzy, przedstawiający konkretną sytuację.

Comments are closed.